Cửa hàng phân bón thuốc BVTV Liên Nông

0
  • Cửa hàng 1: CH Thuốc BVTV Liên Nông. ĐC: Thôn Bồng Lai, Xã Hiệp Thạnh, H. Đức Trọng, Lâm Đồng. ĐT: 0263. 3657579 – 0986 016 684.
  • Cửa hàng 2: CH Thuốc BVTV Liên Nông. ĐC: 173 QL 20, Xã Phú Hội, H. Đức Trọng, Lâm Đồng. ĐT: 0263. 3657578 – 0906 016 684.
  • Cửa hàng 3: CH Thuốc BVTV Bạn Nhà Nông Tu Tra. ĐC: Thôn Lạc Nghiệp, Xã Tu Tra, H. Đức Trọng, Lâm Đồng. ĐT: 0984812291- 0906 016 684.
  • Cửa hàng 4:CH Thuốc BVTV Bạn Nhà Nông Tân Hội. ĐC: Thôn Tân Đà, Xã Tân Hội, H. Đức Trọng, Lâm Đông. ĐT: 0977 0830962- 0977 084 926.

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply